"ฝา"

ที่เป็นมากกว่าฝา

ฝาที่เลเซอร์บาร์โค้ด
สิทธิบัตรหนึ่งเดียวในโลก
เพื่อโลกที่ดีกว่า
"ฉลาก"
ที่ดีต่อโลก
ขวดพลาสติกที่สามารถ
รีไซเคิลได้ 100%
อย่างแท้จริง
"รักษ์โลก
และ
รักทุกคน"

Packaging

ที่ได้รางวัลดีไซน์

"มากที่สุดในโลก"

Award 1 Award 2 Award 3 Award 4 Award 5 Award 6 Award 7 Award 8 Award 9 Award 10 Award 11

*ข้อมูลปี 2023